CSS 颜色十六进制值

🌙
手机阅读
本文目录结构

CSS 颜色十六进制值


按十六进制值排序

列表按颜色名称进行排序

Color Name HEX Color
Black  #000000  
Navy  #000080  
DarkBlue  #00008B  
MediumBlue  #0000CD  
Blue  #0000FF  
DarkGreen  #006400  
Green  #008000  
Teal  #008080  
DarkCyan  #008B8B  
DeepSkyBlue  #00BFFF  
DarkTurquoise  #00CED1  
MediumSpringGreen  #00FA9A  
Lime  #00FF00  
SpringGreen  #00FF7F  
Aqua  #00FFFF  
Cyan  #00FFFF  
MidnightBlue  #191970  
DodgerBlue  #1E90FF  
LightSeaGreen  #20B2AA  
ForestGreen  #228B22  
SeaGreen  #2E8B57  
DarkSlateGray  #2F4F4F  
LimeGreen  #32CD32  
MediumSeaGreen  #3CB371  
Turquoise  #40E0D0  
RoyalBlue  #4169E1  
SteelBlue  #4682B4  
DarkSlateBlue  #483D8B  
MediumTurquoise  #48D1CC  
Indigo   #4B0082  
DarkOliveGreen  #556B2F  
CadetBlue  #5F9EA0  
CornflowerBlue  #6495ED  
MediumAquaMarine  #66CDAA  
DimGray  #696969  
SlateBlue  #6A5ACD  
OliveDrab  #6B8E23  
SlateGray  #708090  
LightSlateGray  #778899  
MediumSlateBlue  #7B68EE  
LawnGreen  #7CFC00  
Chartreuse  #7FFF00  
Aquamarine  #7FFFD4  
Maroon  #800000  
Purple  #800080  
Olive  #808000  
Gray  #808080  
SkyBlue  #87CEEB  
LightSkyBlue  #87CEFA  
BlueViolet  #8A2BE2  
DarkRed  #8B0000  
DarkMagenta  #8B008B  
SaddleBrown  #8B4513  
DarkSeaGreen  #8FBC8F  
LightGreen  #90EE90  
MediumPurple  #9370DB  
DarkViolet  #9400D3  
PaleGreen  #98FB98  
DarkOrchid  #9932CC  
YellowGreen  #9ACD32  
Sienna  #A0522D  
Brown  #A52A2A  
DarkGray  #A9A9A9  
LightBlue  #ADD8E6  
GreenYellow  #ADFF2F  
PaleTurquoise  #AFEEEE  
LightSteelBlue  #B0C4DE  
PowderBlue  #B0E0E6  
FireBrick  #B22222  
DarkGoldenRod  #B8860B  
MediumOrchid  #BA55D3  
RosyBrown  #BC8F8F  
DarkKhaki  #BDB76B  
Silver  #C0C0C0  
MediumVioletRed  #C71585  
IndianRed   #CD5C5C  
Peru  #CD853F  
Chocolate  #D2691E  
Tan  #D2B48C  
LightGray  #D3D3D3  
Thistle  #D8BFD8  
Orchid  #DA70D6  
GoldenRod  #DAA520  
PaleVioletRed  #DB7093  
Crimson  #DC143C  
Gainsboro  #DCDCDC  
Plum  #DDA0DD  
BurlyWood  #DEB887  
LightCyan  #E0FFFF  
Lavender  #E6E6FA  
DarkSalmon  #E9967A  
Violet  #EE82EE  
PaleGoldenRod  #EEE8AA  
LightCoral  #F08080  
Khaki  #F0E68C  
AliceBlue  #F0F8FF  
HoneyDew  #F0FFF0  
Azure  #F0FFFF  
SandyBrown  #F4A460  
Wheat  #F5DEB3  
Beige  #F5F5DC  
WhiteSmoke  #F5F5F5  
MintCream  #F5FFFA  
GhostWhite  #F8F8FF  
Salmon  #FA8072  
AntiqueWhite  #FAEBD7  
Linen  #FAF0E6  
LightGoldenRodYellow  #FAFAD2  
OldLace  #FDF5E6  
Red  #FF0000  
Fuchsia  #FF00FF  
Magenta  #FF00FF  
DeepPink  #FF1493  
OrangeRed  #FF4500  
Tomato  #FF6347  
HotPink  #FF69B4  
Coral  #FF7F50  
DarkOrange  #FF8C00  
LightSalmon  #FFA07A  
Orange  #FFA500  
LightPink  #FFB6C1  
Pink  #FFC0CB  
Gold  #FFD700  
PeachPuff  #FFDAB9  
NavajoWhite  #FFDEAD  
Moccasin  #FFE4B5  
Bisque  #FFE4C4  
MistyRose  #FFE4E1  
BlanchedAlmond  #FFEBCD  
PapayaWhip  #FFEFD5  
LavenderBlush  #FFF0F5  
SeaShell  #FFF5EE  
Cornsilk  #FFF8DC  
LemonChiffon  #FFFACD  
FloralWhite  #FFFAF0  
Snow  #FFFAFA  
Yellow  #FFFF00  
LightYellow  #FFFFE0  
Ivory  #FFFFF0  
White  #FFFFFF  

AXIHE / 精选资源

浏览全部教程

面试题

学习网站

前端培训
自己甄别

前端书籍

关于朱安邦

我叫 朱安邦,阿西河的站长,在杭州。

以前是一名平面设计师,后来开始接接触前端开发,主要研究前端技术中的JS方向。

业余时间我喜欢分享和交流自己的技术,欢迎大家关注我的 Bilibili

关注我: Github / 知乎

于2021年离开前端领域,目前重心放在研究区块链上面了

我叫朱安邦,阿西河的站长

目前在杭州从事区块链周边的开发工作,机械专业,以前从事平面设计工作。

2014年底脱产在老家自学6个月的前端技术,自学期间几乎从未出过家门,最终找到了满意的前端工作。更多>

于2021年离开前端领域,目前从事区块链方面工作了