Linux 安装 WebStrom
   1 分钟阅读

首先下载文件

首先需要下载 WebStrom 的 Linux 安装包,地址如下:

https://www.jetbrains.com/webstorm/download/

然后运行如下命令解压并安装并运行 WebStorm:

  1. 解压缩
1
sudo tar xfz ~/Downloads/WebStorm-16.2.3.tar.gz
  1. 解压文件移动到 /opt 下
1
sudo mv ~/Downloads/WebStorm-162.2228.20 /opt/
  1. 进入到此文件夹中:
1
cd /opt/WebStorm-162.2228.20/bin/
  1. 启动 webstorm:
1
sudo sh webstorm.sh
本文目录